دل نشین

بانـوی سرزمین من!

 بـ‌ه خاطر بسپار

صدایت "دلنشین" است

قشنگ نیست بر هر دلـ نشستن

...

بــرادر دینـ من!

فراموش نکن

بعضـ کارها "واجب" نیست

مثل سلام کردن 

مثبت های باحجاب

/ 9 نظر / 48 بازدید
بیکار

آفرین به تو که ذکر منبع کردذی[دست]

بیکار

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست

♥ف♥ا♥ط♥م♥ه♥

بله کی گفته که سلام واجبه ..... اونم به کی به نامحرم....

یه عاشق آسمونی

بعد یه سوال اگه اون فرد نامحرم سلام بده ما اگه جواب سلامشو ندیم نمیگن بی تربیته....

zahra

سلام ببخشید واسه تاخیرم آپم...