کوه یا کاه

باد های سهمگینی می وزد
موج های خشمگین می خیزد از دریا 
در گذرگاه حیات و زندگانی 
کوه خواهی بود؟ یا چون کاه؟
کوه اگر باشی٬ توانی ماند
روی در روی هزاران موج
سینه اندر سینه ی هر باد...هر طوفان
کاه٬ اگر باشی چه می دانی
 
خرمنی را در مسیر باد ها بنگر 
آنچه مانده گندم است و آنچه باد٬ آن را رباید کاه...

 

/ 10 نظر / 33 بازدید
دنیا

کاه اگرباشی چه میدانی؟

دیجی.مریم

.......♥#########♥سلاااااام ... .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥خوبی گلم؟؟؟ .......................................♥ .....................................♥ ...................................♥ .........

لیـــــــــــــــــ♥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

وبت خیلی خوبه بهت تبریک میگم و برات آرزو ی موفقیت دارمــــ. موفق و سربلند باشی

لیـــــــــــــــــ♥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

وبت خیلی خوبه بهت تبریک میگم و برات آرزو ی موفقیت دارمــــ. موفق و سربلند باشی

لیـــــــــــــــــ♥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

=)

لیـــــــــــــــــ♥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

عسکات خعلی ناناسن

سایه

عالی مثل همیشه عزیزم

یه بچه مثبت

عاشق وبتم جون تو[قلب]

یه بچه مثبت

من خیلی وفته به وبت میام ولی تاحالا نظر ندادم این دفعه نظر دادم و راحت شدم...

فاطمه

ببینم این عکسه یه دختر چینی باحجابه آره؟